Acil Durum ve Afet Yönetimi

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

2020 yılında açılmış olan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü altında 2 yıllık önlisans eğitimini kapsamaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutta gerçekleşen afetler ve acil durumlar değerlendirildiğinde Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında yetişen meslek elemanı ihtiyacını artırmıştır. Ayrıca artan bilinçlenme ile Acil Durum ve Afet Yönetimi alanlarına ilgi artmıştır. Alanında uzman öğretim elemanları ile verilen eğitim neticesinde acil durum müdürlüklerinde, arama ve kurtarma müdürlüklerinde, ilgili merkezlerde, ambulans ve itfaiye merkezlerinde ve uluslararası kuruluşlarda yetkin bilgi ve becerilere sahip teknikerlerin yetiştirilmesi bölümün amacı olarak gösterilebilir.

Tel: Tel. (dekanlık/okul) +90 246 211 38 71
Tel. (öğrenci işleri) +90 246 211 4704
+90 246 211 4708
Fax: +90 246 211 45 10
ishmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA Isparta Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
0
TOPLAM ÖĞRENCİ
0
MEZUN ÖĞRENCİ