Adalet Meslek Yüksekokulu (I.Ö- II.Ö)

Programlar: Önlisans

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, başta Adalet Bakanlığı Teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler.Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir.

Tel: 0 246 211 0061
0 246 211 0062
Fax: 0 246 2110116
adaletmyo@sdu.edu.tr
SDÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi Çünür/Isparta
ÖĞRENCİ SAYILARI
493
TOPLAM ÖĞRENCİ
560
MEZUN ÖĞRENCİ
MEZUNLARIMIZDAN