Çocuk Gelişimi Programı

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, 0-18 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyinde nasıl kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişim alanlarının (psikomotor, bilişsel, dil, sosyal duygusal ve özbakım) desteklenmesine ilişkin planlama ve uygulamayı hedef alan, çocuk sağlığı ve hastalıkları, özel gelişim gösteren çocukların gelişimleri ve uyumları, etkili iletişim becerileri, çocuğu tanıma teknikleri konularında bilimsel araştırmalar ışığında topluma güncel hizmet sunan bir bilim dalıdır.

Çocuk Gelişimi Önlisans Programının amacı, 0-18 yaş aralığındaki çocukların gelişimi, hakları ve eğitimine ilişkin temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan; çocukların sağlığı konusunda gerekli olan ilkeleri tanıyan, özel gelişim gösteren çocukların ilgi ve gereksinimlerine ilişkin duyarlı ve bilgili, güncel eğitim anlayışlarına uygun öğretim tekniklerini kullanan, meslek etiğinin bilincinde, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, eğitici oyuncaklar tasarlayan, çocukların sağlıklı gelişimine uygun beslenme ilkelerini izleyen, çocuklarla etkili iletişim kuran, topluma, aileye ve eğitimciye hizmet sunan nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanı yetiştirmektir.

Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca “Sağlık Teknikeri” ünvanını alarak; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel hastanelerin çocuk kliniklerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kamu ve özel rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yayınları ve oyuncaklarına ilişkin sektörlerde, turizm faaliyeti gösteren tesislerin çocuk kulüplerinde, çalışan ebeveynlerin çocuklarının profesyonel bakımının sağlanmasında istihdam olanağına sahip olmaktadırlar.

Tel: 0 246 313 2520-22
(öğr. İşl.) 0 246 313 25 22
Fax: 246 313 25 21
ecge@sdu.edu.tr
Menderes Mah. Dr. İsa Köklü Cad.No:276/01 Eğirdir/ISPARTA
ÖĞRENCİ SAYILARI
43
TOPLAM ÖĞRENCİ
0
MEZUN ÖĞRENCİ
MEZUNLARIMIZDAN