İlk ve Acil Yardım (I.Ö-II.Ö) (Eğirdir SHMYO)

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (İlk ve Acil Yardım Programı) İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Eğitim-Öğretim Sistemi İlk ve Acil Yardım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl içi stajlarının hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapacaklardır. Tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirileceklerdir. Mezunların İstihdam Olanakları Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını şart koşan hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkanı oldukça geniştir. Devlet sektöründe 112 ambulanslarında veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası), acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar. Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Acil Yardım Teknikeri" unvanı verilir.

Tel: Tel 0 246 3132520-22
Tel (öğr İşl) 0 246 313 25 22
Fax:
eiay@sdu.edu.tr
Menderes Mah. Dr. İsa Köklü Cad.No:276/01 Eğirdir/ISPARTA
ÖĞRENCİ SAYILARI
300
TOPLAM ÖĞRENCİ
448
MEZUN ÖĞRENCİ