Sosyal Hizmetler (I.Ö- II.Ö)

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında (Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü) gerçekleştirilmektedir. Bölümün Amacı Ön lisans programı olarak Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümünün amacı sosyal hizmet sunumu gerçekleştirilen kamu sektörü başta olmak üzere, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmet ara elemanı yetiştirmektir. Unvan ve Çalışma Alanı Sosyal Hizmetler Programından mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” ünvanı verilmekte ve Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre "meslek elemanı" olarak değerlendirilmektedir. Programdan mezunlar sosyal hizmetler alanında çalışma yaşamına katılabilir. Başta aday öğrencilerin, ailelerin ve eğitimcilerin Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı ile Sosyal Hizmet Lisans Programını birbiriyle karıştırdıklarına sıklıkla şahit olunmaktadır. Programa yerleşen öğrencilerden elde edilen veriler neticesinde ulaşılan bu tespit doğrultusunda Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programını tercih etme düşüncesinde olan aday öğrencilerin bu hususta dikkatli olmaları önerilir: Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programından mezun olan öğrencilerimize Sosyal Çalışmacı veya Sosyal Hizmet Uzmanı unvanları verilmektedir.

Tel: 246 313 25 22 246 313 25 22 Fax: 246 313 25 21
esoh@sdu.edu.tr
Menderes Mah. Dr. İsa Köklü Cad.No:276/01 Eğirdir/ISPARTA
ÖĞRENCİ SAYILARI
305
TOPLAM ÖĞRENCİ
523
MEZUN ÖĞRENCİ