Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (I.Ö-II.Ö)

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Tıbbi Görüntüleme Önlisans Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)’nde tanımlanan KISA DÜZEY ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’nde tanımlanan 5.DÜZEY yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)’nde tanımlanan 5.DÜZEY yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Görüntüleme Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Tıbbi Görüntüleme Programı Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup, iki yıl süren eğitim sonunda mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarında Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak çalışmaktadırlar. Tıbbi Görüntüleme Programında eğitim gören öğrenciler, hekimin istediği radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile gerçekleştirmektedir. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek, tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlamaktadır. Erken Tanı ve Tedavide Kilit Role Sahip Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermekte olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, hastalıkların doğru tanı ve tedavisinin yapılmasını hedeflemektedir. Mesleki bilimsel gelişmeleri ve güncellemeleri takip edebilen Tıbbi Görüntüleme Teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.

Tel: Tel. (dekanlık/okul) +90 246 211 38 71 Tel. (öğrenci işleri) +90 246 211 4704 +90 246 211 4708 Fax: +90 246 211 45 10
ishmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA Isparta Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
332
TOPLAM ÖĞRENCİ
717
MEZUN ÖĞRENCİ
MEZUNLARIMIZDAN