Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, bilgi ve tecrübe yönünden yeterli ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri laboratuvara gelen muayene materyalini analize hazırlama, acil tetkikleri ayırma ve önce yapılmasını sağlama, muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etme, laboratuvar şef ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini yapma, standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlama, deney, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yerleştirme, salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlama, analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlama, laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapma, gözlemlerin, deney, test ve analiz bulgularını kaydetme, rapor etme, laboratuvar araç-gereçlerini temizleme, dezenfekte etme, otoklavdan geçirme, malzeme ve cihazların bakımını yapma, muhafaza etme, sürekli kullanıma hazır bulundurma, tahlil için hasta yatağında numune alma gibi görevleri yürütürler. Öğrenciler 2 yıl boyunca işbirliği protokolü hazırlana hastanelerde gerçek numuneler üzerinde ve gözetmen hocaları eşliğinde öğrenime devam ederler.

Tel: 02464414334 - 7016 Fax: 02464414646
atayalvacshmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 32400 Yalvaç
ÖĞRENCİ SAYILARI
79
TOPLAM ÖĞRENCİ
25
MEZUN ÖĞRENCİ