Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (I.Ö-II.Ö)

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrenim dili Türkçedir. Bu programda, hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime yardımcı olma konusunda güvenilir sonuçlar verebilen, mesleğindeki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, sorumluluklarını bilip ona göre düşünen ve hareket eden, çalışma ortamına uyumlu, takım çalışmasına katılabilecek, tıbbi laboratuvar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirilir. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri yüksekokul bünyesinde diğer uygulamalar ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Dönem IV'de yaz stajı klinik laboratuvarlarda 30 iş günü olarak yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim elemanları ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, başta hastaneler olmak üzere, diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile kolaylıkla istihdam edilebilirler.

Tel: Tel. (dekanlık/okul) +90 246 211 38 71 Tel. (öğrenci işleri) +90 246 211 4704 +90 246 211 4708 Fax:
ishmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA Isparta Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
435
TOPLAM ÖĞRENCİ
603
MEZUN ÖĞRENCİ