Ekonometri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Programlar: Lisans

En geniş anlamıyla, ekonometri, iktisat teorisi, matematik ve istatistiğin birleşimiyle ortaya çıkan bir disiplindir. Ancak, günümüzde ekonometri, bileşenlerini oluşturan her bir bilim dalından tamamen farklı, ayrı bir bilim dalı olarak temayüz etmiştir. Uygulandığı alanlar açısından bakıldığında, ekonometri kelime anlamının ötesinde yalnızca iktisadi olgulara uygulanmakla kalmayıp, sağlık, sosyoloji, psikoloji, coğrafya, planlama vd. bir çok bilim dalında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ekonometri Bölümünün lisans programında öğrencilere kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, üretim ve dağıtım ile ilgili konularda uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve bu sorunları çözme yeteneği kazandıracak teorik ve analitik bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Tel: 0 (246) 211 04 01 (Dekan Sekreterliği)
0 (246) 211 04 31 (Öğrenci İşleri)
Fax:
ekonometri@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Doğu Kampüsü Çünür/ISPARTA
ÖĞRENCİ SAYILARI
321
TOPLAM ÖĞRENCİ
55
MEZUN ÖĞRENCİ
AKADEMİK KADRO
9
TOPLAM AKADEMİK PERSONEL
3
PROFESÖR
2
DOÇENT
3
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1
ÖĞRETİM ELEMANI
MEZUNLARIMIZDAN

Ekonometri bölümü sadece iktisadi bir bölüm olarak görülmesine rağmen yöneylem, matematik ve istatistik gibi dalların da katkısıyla iş hayatının birçok alanında analitik düşünebilen etkin ve verimli çalışanlar yetiştirmektedir. Ekonometri okuyanlar için artı olarak gördüğüm bu farkın diğer İİBF bölümlerine göre avantaj sağladığı kanaatindeyim. Bölümümüzün başta mezun olduğum SDÜ ve diğer üniversiteler tarafından daha güzel yerlere taşınacağını düşünmekteyim.

Mustafa Karadana Türkiye İş Bankası Şube Şefi Ekonometri