Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Eğirdir SHMYO)

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 27.03.2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, meslek yüksekokulumuzda ‘Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik’ programının açılması uygun görülmüştür. Programımız da yeterli öğretim elemanı sağlanmış ve okulun fiziki şartları gelecek öğrencilerimize uygun hale getirilerek sektörde var olan tıbbi sekreter açığını gidermek için eğitim öğretime hazır bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarının tıbbi birimlerinde (poliklinik, laboratuar, acil servis gb.) çalışabildikleri gibi idari birimlerde de (hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi) görev yapabilmektedir. Programdan mezun olanlara Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilmektedir. Ön lisans derecesini alabilmek / programı tamamlamak için her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini takiben iki hafta süreli dönem sonu sınavları uygulanır. Buna ilaveten, öğrencinin kurum stajını tamamlamış olması da istenmektedir.

Tel: 246 313 25 22 246 313 25 22 Fax: 246 313 25 21
etds@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 32500 Eğirdir Isparta Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
0
TOPLAM ÖĞRENCİ
0
MEZUN ÖĞRENCİ