Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Isparta SHMYO)

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Sağlık kuruluşlarında sekreterlik hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yürütebilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyen ve geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapabilen; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan ve işyeri ahlakı ve disiplinine uyma prensiplerini benimsemiş sağlık teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanların alacağı unvan; İki yıl süreli Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) olarak ünvan alabilmektedirler.

Tel: Tel. (dekanlık/okul) +90 246 211 38 71 Tel. (öğrenci işleri) +90 246 211 4704 +90 246 211 4708 Fax: +90 246 211 45 10
ishmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA Isparta Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
0
TOPLAM ÖĞRENCİ
0
MEZUN ÖĞRENCİ