Yaşlı Bakımı (Eğirdir SHMYO)

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti verebilecek ara eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin bir yaşlı bakımı teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır. Sağlık meslek lisesi mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Yaşlı bakımı programı iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Eğitimin Esası Yaşlı bakımı programının eğitim esaslarını; yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir, yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygulanmasına yardımcı olur. yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar, yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular, yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar, sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur, yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur, yetişkin psikolojisi konusunda kendini yetiştirir.

Tel: 0 246 3132520-22 0 246 313 25 22 Fax: 246 313 25 21
eybp@sdu.edu.tr.
Menderes Mah. Dr. İsa Köklü Cad.No:276/01 Eğirdir/ISPARTA
ÖĞRENCİ SAYILARI
121
TOPLAM ÖĞRENCİ
153
MEZUN ÖĞRENCİ