Yaşlı Bakımı (Isparta SHMYO)

Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Programlar: Önlisans

Yaşlı Bakımı Önlisans Programı 120 AKTS'den oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)’nde tanımlanan KISA DÜZEY ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’nde tanımlanan 5.DÜZEY yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini ayni zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)’nde tanımlanan 5.DÜZEY yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Yaşlı Bakımı Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir. Yaşlı Bakım Programı Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2010-2011 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup, iki yıl süren eğitim sonunda mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarında Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktadırlar. Yaşlı Bakım Programında eğitim gören öğrenciler, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, mesleki bilimsel gelişmeleri ve güncellemeleri takip edebilen Yaşlı Bakım Teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.

Tel: Tel. (dekanlık/okul) +90 246 211 38 71 Tel. (öğrenci işleri) +90 246 211 4704 +90 246 211 4708 Fax:
ishmyo@sdu.edu.tr
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doğu Yerleşkesi 32260 ISPARTA Isparta -Türkiye
ÖĞRENCİ SAYILARI
179
TOPLAM ÖĞRENCİ
272
MEZUN ÖĞRENCİ
MEZUNLARIMIZDAN