Araştırma ve Laboratuvarlar

Süleyman Demirel Üniversitesi, girişimcilik kültürünü oluşturan bir ekosistemi yapılandırarak girişimcilik faaliyetlerini yürütmektedir;

Farkındalık çalışmaları: Girişimcilik kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması kapsamında tüm paydaşları içine alarak ulusal ve uluslararası girişimcilik ağları oluşturmak, bu ağların sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak girişimcilik eğitimleri, proje pazarları, hackathonlar  düzenlenmektedir.

BİGGWind;  girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planına dönüştürmeleri ve iş planı hazırlamaları için gerekli olan eğitim, mentorluk, danışmanlık ve fiziki altyapı olanaklarını sunmaktadır. 

Girişimcilerin iş fikirlerini iş planlarına dönüştürdükleri, program kapsamında; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin TÜBİTAK 1512 desteği ile 450.000 TL hibe alarak şirketleşmeleri hedeflenmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

BİGGWind girişimcilere ;

*450.000 TL geri ödemesiz hibeye erişim
*Sektör odaklı eğitim ve birebir mentorluk
*SDÜ Ön Kuluçka Merkezinde yer imkanı ve prototip merkezine erişim
*Profesyonel iş ağlarına ve yatırımcı ağlarına erişim
*Bire bir iş geliştirme, akademik ve ticari mentorluk desteği sağlamaktadır.

Ön Kuluçka;  

Süleyman Demirel Üniversitesi Önkuluçka Merkezi ile; yeni iş fikri sahiplerine mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmakta olup gereken altyapı desteği (bilgisayar, yazıcı, fiziki alan,..) ücretsiz sağlanmaktadır.

Prototip Merkezi;

SDÜ Prototip Merkezi akademisyen ve öğrencilerinin proje ve iş fikirlerini sektör ihtiyaçlarına çözüm sunacak önprototip ve prototip üretmeleri konusunda desteklenmesi ve proje sahiplerine verilecek ilk üretim desteğini ücretsiz sağlamaktadır. Merkez katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için gerekli olan elektronik ve mekanik alt yapıya sahiptir. 

Kuluçka;  

Göller Bölgesi Teknokent Kuluçka Merkezi; yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemektedir. Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe programlarından iş fikri desteklenen ve önkuluçka programını başarıyla tamamlayan girişimcilerden oluşmaktadır. Kuluçka Merkezinde girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği ortak kullanım alanları ve ekipman desteği bulunmakta, kuluçka süreci boyunca girişimcilere iş planlarının geliştirilmesi, prototip tasarlanması ve ticarileştirilmesi, girişimcilik mentör havuzundan yararlanılması, melek yatırımcılar ile buluşturulması gibi hizmetler de verilmektedir. 

Ülkemizin önümüzdeki 10 yıllık kalkınma dönemi içerisinde, SDÜ küresel ölçekte başarılı teknoloji girişimleri ve unicornlar çıkarabilmesi hedefi doğrultusunda girişimcilik faaliyetlerini yürütmektedir. 

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM)

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi; Biyomühendislik, Test ve Analiz, Enerji Teknolojileri, Tasarım ve İmalat ile Uygulamalı Temel Bilimler alanlarında uzman personeliyle yurt genelindeki kurum ve kuruluşların çalışmalarında paydaşlık yapmak üzere faaliyetler yürütmektedir. Merkezimizde, iş ve akademik hayatında kendini geliştirmek isteyen herkese teorik ve uygulamalı olmak üzere cihaz ve paket program kursları verilmektedir. Kamu, özel sektör ve akademik camiadan projelerin, tezlerin, akademik çalışmaların üretimi, test ve analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Detaylı bilgiye https://yetem.sdu.edu.tr adresinden ulaşabilirisiniz.

Son olarak Üniversitemiz, öğrencilerimizin eğitim- öğretim süreçlerini mesleki gelişimlerle güçlendirebilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek için 480'i aşkın laboratuvarı ve 26 mesleki atölyesiyle uygulamalı öğrenme serüvenini sürdürmektedir.